Smo mlada odvetniška družba, ki je bila formalno ustanovljena v letu 2014, pri čemer pa imata družbenika in odvetnika odvetniške pisarne večletne izkušnje v pravosodju in odvetništvu, kjer sta se ukvarjala z različnimi pravnimi področji, s poudarkom in specializacijo na kazenskem, gospodarsko-korporativnem in civilnem pravu.


KAZENSKO PRAVO
 • Zastopanje strank pred sodišči,
 • zastopanje pred sodnikom za prekrške,
 • sestava kazenskih ovadb.
 • Uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku.
GOSPODARSKO IN KORPORACIJSKO PRAVO
 • Prijava terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave,
 • avtorsko pravo,
 • bančno pravo,
 • sestava vseh vrst pogodb,
 • pregled pogodb,
 • svetovanje in pogajanje pri sklepanju pravnih poslov,
 • skrbni pregled poslovanja.

 • Sestava, pregled in svetovanje pri pogodbah s tujimi partnerji.

 • Priprava listin potrebnih za ustanovitev pravnih oseb.
 • Vodenje in priprava sklica skupščin.
 • Priprava pogodb za prenos poslovnih deležev, prenos delnic, opcijskih pogodb o nakupu/prodaji delnic.
CIVILNO, DRUŽINSKO PRAVO IN PRAVO EU
 • Sodna izterjava,
 • vlaganje odškodninskih zahtevkov,
 • sosedski spori,
 • posestno varstvo,
 • zemljiškoknjižne zadeve,
 • zapuščinske zadeve,
 • razveze, delitev premoženja,
 • preživnine.
 • Sestava pogodb (prodajne pogodbe, darilne pogodbe, posojine pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju,...).
 • Zastopanje v postopkih pred institucijami EU.
DELOVNO PRAVO
 • Priprava internih delovno pravnih aktov za delodajalce,
 • sestava in pregled pogodb o zaposlitvi,
 • zastopanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih,
 • zastopanje delavcev v postopkih uveljavljanja temeljnih pravic,
 • zastopanje delodajalcev v postopkih prenehanj delovnih razmerij,
 • zastopanje strank v postopkih zaradi uveljavljanja pravic iz naslova brezposelnosti.
 • Zastopanje strank v socialnih sporih.

DAMIR IVANČIČ, univ. dipl. iur.,

odvetnik/družbenik/asistent

Asistent za področje teorije in sociologije prava, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2009–2012)

+386 (0)8 2057 732

+386 (0)8 2057 733

damir.ivancic@odit.si

 

 

Damir Ivančič je leta 2004 diplomiral "cum laude" na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta se je kot sodniški pripravnik zaposlil na Višjem sodišču v Celju. Pripravništvo je uspešno zaključil leta 2006, ko je opravil pravniški državni izpit. Kot višji pravosodni svetovalec se je zaposlil na Okrožnem sodišču v Celju, kjer je pridobival znanje in izkušnje na kazenskem oddelku in pododdelku za mladoletnike v uradu predsednika ter na civilno-družinskem oddelku. Na sodišču je ostal zaposlen do prve polovice leta 2008, nato pa se je zaposlil kot odvetnik, kjer je poleg ostalega dela pretežno deloval na kazenskem, gospodarskem in splošnem civilnem področju. Od leta 2009 do 2012 je bil izvoljen v naziv asistenta za področje teorije in sociologije prava na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je poučeval tudi na predavanjih. V letu 2014 sta z Rokom Trbovcem ustanovila skupno odvetniško pisarno, v kateri sedaj delujeta. Damir Ivančič pri svojem delu aktivno uporablja angleški, hrvaški, srbski in pogovorno nemški jezik.

 

ROK TRBOVC, univ. dipl. iur.,

odvetnik/družbenik+386 (0)8 2057 732

+386 (0)8 2057 733

rok.trbovc@odit.si


Rok Trbovc je leta 2006 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2007 se je kot odvetniški pripravnik zaposlil v odvetniški pisarni, kjer je opravljal vsa dela in pridobival potrebna znanja in izkušnje. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu v letu 2013 je svoje delo nadaljeval kot odvetniški kandidat in odvetnik. V letu 2014 sta z Damirjem Ivančičem ustanovila skupno odvetniško pisarno, v kateri sedaj delujeta. Rok Trbovc pri svojem delu aktivno uporablja angleški, hrvaški in srbski jezik.

 

UPORABNE POVEZAVE

 

CENIK ODVETNIŠKEGA ZASTOPANJA

Odvetniške storitve praviloma zaračunavamo na podlagi Zakona o odvetništvu in sprejeti Odvetniški tarifi (Ur.l.RS st 2/2015) oziroma na podlagi vsakokratno veljavnih predpisov, ki urejajo izvajanje odvetniških storitev, pri čemer za vsak posamezni primer stranko vnaprej seznanimo s ceno posameznih odvetniških storitev.

Zakon o odvetništvu dovoljuje tudi sklepanje posebnih pisnih pogodb, kjer se lahko cene odvetniških storitev sporazumno dogovorijo. Takšne pogodbe sklepamo predvsem takrat, kadar je to v interesu naših strank.


Sporočilo je bilo poslano, nanj vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Hvala.
Težava! Prosimo, poizkusite ponovno!

 

Odvetniška družba Ivančič & Trbovc, d. o. o, o. p.
Stanetova 27
3000 Celje, Slovenija
info@odit.si

Matična št: 6689442000
Davčna št.: SI75134772
Poslovni račun: SI56 0510 0801 5534 154